Kāpēc jāmaina eļļa?

Kāpēc motoram vajadzīga eļļa? Kādas funkcijas tā pilda un cik bieži jāveic maiņa? Liepājas valsts tehnikuma tehnisko priekšmetu skolotājs Edgars Vespers atbild uz šiem un citiem jautājumiem.