Galvenais mehāniķis Mārics Vavilovs par SPL100 daudzpusīgo pielietojumu